V pátek 26.2.2021 vydala Vláda ČR Usnesení č. 216 a 217 o přijetí krizových opatření za účelem předcházení
šíření onemocnění COVID-19. Tato opatření s účinností od pondělí 1.3.2021 do 21.3.2021 omezují volný pohyb
osob na území České republiky, což se úzce dotýká i výkonnostních i amatérských cyklistů a mládeže v rámci
jejich sportovních aktivit a přípravy.

Vedení Českého svazu cyklistiky (ČSC) vzhledem k epidemiologické situaci v ČR tato opatření vlády plně
respektuje a v rámci co nejobjektivnější informovanosti svých členů rekapituluje vládní opatření ve vztahu
k provozování cyklistiky, a to pro období, po které je krizové opatření vyhlášeno.
Co je povoleno?

  • Povoleny jsou sportovní aktivity ve venkovních prostorách, parcích a přírodě, ovšem pouze v rámci katastru obce, kde má daný sportovec trvalý pobyt nebo bydliště.
  • Sportovní aktivity lze provozovat pouze individuálně nikoli ve skupinách
  • Sportování je povoleno bez zakrytí nosu a úst
  • mimo obec trvalého pobytu či bydliště mohou sportovat pouze profesionální sportovci


Kdo je profesionální sportovec?

  • jedná se o každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu.


Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení
práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v
režimu OSVČ.

  • sportovní aktivity profi sportovců jsou povoleny ve vnitřních i venkovních prostorách
  • profesionální sportovec musí být schopen písemně prokázat důvodnost cesty k výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)

Na základě častých dotazů ze strany naší cyklistické obce, zda má držitel Licence ČSC/UCI status profesionálního
sportovce, musíme s politováním říci, že Licence ČSC/UCI není v tomto ohledu požadovaným dokladem pro
prokázání smluvního stavu o výdělečné činnosti.
Naprosto si uvědomujeme dopad omezení pohybu nejen na výkonnostní ale i amatérský sport a především sport
mládeže, cyklistiku nevyjímaje. Ale vzhledem k závažné epidemiologické situaci v České republice bychom chtěli
požádat všechny sportovce, aby v následujících třech týdnech respektovali vládní opatření a pomohli tak ke
zpomalení šíření nákazy COVID-19. Děkujeme.


Mgr. Jaroslava Krakovičová
Generální sekretář

Zdroj: Informace Českého svazu cyklistiky ke krizovým opatřením platných od 1.3.2021

0 z 5 - 0 hlasů
Thank you for rating this article.