Přítomni jsou členové dle prezenční listiny, členská schůze je usnášeníschopná.O každém bodu jednání hlasují všichni přítomni, pokud nebude vyhlášeno jinak, jsouvšichni PRO.

1. Předseda seznámil členy s děním v Komisi BMX a se změnami v podávání přihlášekpro vystavení licence jezdců. Je nutné mít pozvrzený souhlas s použitím osobníchúdajů GDPR. Vše probíhá pomocí stránek ČSC, včetně vystavení faktury.
2. Zájemci o licence potvrdili přihlášky a souhlas s GDPR.
3. S p. Rálišem byly v diskusi upřesněny požadavky na zřízení a obsah WWW stránekklubu - předpokládané spuštění do konce února 2019.
4. V případě odsouhlasení dotace bude probíhat výstavba malé plošiny mezi startem adruhou zatáčkou. Pro vstup bude vybudobána nová branka v plotě. Předpokládanévyužití při závodech jako malá tribuna. S dotací souvisí i částečná výměna pletiva.
5. Byl vznesen požadavek na změnu občerstvení při závodech.Projednáním ukončení spolupráce, vyklizení a předání prostoru bufetu s p. Jožiempověřen p. Moravec.Pan Lukáš Soklol zajišťuje novou společnost, která má zkušenosti se zajištěnímobčerstvení při závodech.
6. Nové dresy budou stejné jako vloni, budou pouze aktualizována loga sponzorů.Aneta Hladíková zjistí nové velikosti a ve spolupráci s T. Mertou zajistí výrobu dresů.Předpokládá se cca 50% spoluúčast při platbě dresu - bude upřesněno až budezmáma cena dresů.
7. Termín brigády bude svolán dle počasí, začátek bude vždy od 9:00 hod.
- úprava povrchu dráhy, rozvoz šotoliny, hutnění
- úklid domečku a okolí dráhy
- výkopové práce pro montáž základů plošiny
- pokud máte možnost nářadí s sebou
8. Zajištění tréniků - p. Pařízek projednal s p. Tumpachem vedení tréninků 2 hod.2x v týdnu - cena za 2 hod. 600,-Kč. Bude připraven dlouhodobější plán a určenívrcholných závodů v sezóně 2019.P. Tumpach se dle dohody bude účastnit některých závodů - cena 1000,- Kč za den+ cestovné.
9. Organizovaný trénink na dráze v roce 2019 bude v úterý a čtvrtek 16:45 - 18:45 hod.- tréninky venku na dráze budou zahájeny 19.3.2019 v 16.45 hod, v případě dobréhopočasí lze i dříve.
10. Bude zachován loňský model vedení tréninků:
- trénink bude rozdělen na dvě skupiny mladší a starší
- u mladších se vystřídají ve vedení tréninků bratři Sokolové
- starší skupinu povede Štěpán Tumpach
- je nutné dodržovat čas vymezený k tréninku a pokyny trenéra
- (možnost vyloučitjezdce z tréninku)- rodiče při tréninku jsou mimo startovací prostor, nejlépe i mimo dráhu a nezasahujído tréninku
11. Členská schůze stanovila ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK (za jezdce) pro rok 2019 takto:
- na člena klubu 3 500,- Kč
- na dalšího člena v rodině 1 500,- Kč
- členský příspěvek zahrnuje užívání dráhy, domečku, poplatky za pronájemtělocvičny a odměny trenérům
- platba na účet TJ BMX - č. 176967979 / 0600 nejpozději do 28.2.2019
do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE napsat PŘÍJMENÍ - ČP- vyjímky schvaluje statutární orgán- předání licence je vázáno na zaplacení členského příspěvku
12. Poplatek za vydání licence bude vybírán při předání licence, částka bude stanovenapodílem z faktury od ČSC.
13. Prodloužení aktivace transpondéru na rok 2019 je hrazen klubem.
14. Projednána příprava propagace závodů C1 - OH kvalifikace. P. Pařízek zajistípropagační leták, ve formátu A5 bude rozdáván při závodech EP ve Veroně adalších. Aneta Hladíková rozešle osobní pozvánky některým zahraničním jezdcům.
15. Na závod C1- OH kvalifikace je zajištěna mobilní tribuna cca pro 120 diváků.

V Pardubicích, 1.2.2019
Zapsal a schválil: Zdeněk Merta

Stáhnout PDF:
Seznam účatníků
Zápis z členské schůze


0 z 5 - 0 hlasů
Thank you for rating this article.