1) Postaršení jezdců – komisí bylo rozhodnuto, že postaršení jezdců je komplexně ZAKÁZÁNO. Proběhla debata, kde byl názor možnost postaršit jezdce, kteří byli finalisté na Mistrovství světa či Mistrovství Evropy. Nicméně komise tuto možnost minimálně pro rok 2019 zavrhla.

2) Systém závodů seriálu ČBL a MBL. Jednání probělo o systému závodů, co se týče počtu jízd, bodového hodnocení i malého finále. Pro rok 2019 byl schválen systém závodů 5 jízd KSK + dále KO. Ruší se malé finále. Bodování bude stejné jako v roce 2018 + přibývá bodování za 1⁄4 a 1⁄2 jízdy (případně 1/16 a 1/8). Proti: TJ BMX Pardubice

3) Systém závodu ČP – Pro rok 2019 byl schválen systém závodů 3 jízdy KSK + dále KO. Ruší se malé finále. Bodování bude stejné jako v roce 2018 (tzn. základní jízdy + bodování za 1⁄4 a 1⁄2 jízdy (případně 1/16 a 1/8) + za finálové umístění. Proti zrušení B finále: OK team, TJ Slovan Bohnice, TJ BMX Pardubice.
Celkové vyhlášení pro JE + EM bude počítáno ručně z důvodů 6 závodů C1. V praxi to znamená, že bude počítáno průběžné pořadí ze závodů C1 + přičteme získané body jezdců, které si vyjeli v kategorii EM/JM na 1. a 2. závodě ČP v Míkovicích.

4) Závod teamů v rámci závodů ČP. Před každým závodem ČP určí manažer klubů 5 jezdců, jejichž bodový zisk se bude počítat do rankingu teamů. Jezdci mohou být pro každý závod jiní. V celkové pořadí bude vyhlášené 5 nejúspěšnějších teamů. Náklady na vyhlášení budou hrazeny z Asociace klubů BMX.

5) Webové stránky. Velký nedostatek na vrub komise BMX. Komise dává závazek, že od začátku sezóny 2019 budou webové stránky aktivní.

6) Kalendář závodů. Komise BMX zastává názor, že kalendář závodů je plný a trvá na tom, aby od roku 2020 se striktně dodržovalo snížení počtu seriálových závodů. Je potřeba dodržet pravidlo 4x dvojzávod ČP, 4x dvojzávod ČBL a 4x dvojzávod MBL.

7) Zdroje financování klubů. Klubům bylo vysvětlen dotační systém, který v současné době funguje v rámci sportu. Je třeba, aby si všichni kluby žádaly v dotačním programu MŠMT „Můj klub“. Jedná se o nárokovou dotaci, která se vždy ročně vyúčtovává.

8) Prolongace čipů a zajištění smyček na závody. Byl popsán systém prolongace čipů přes aktivační karty. Pokud kluby potřebují koupit smyčky, je nutné kontaktovat pana Davida Průšu.

0 z 5 - 0 hlasů
Thank you for rating this article.